Daily Archives: 4. mája 2022

1 post

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Riaditeľka Základnej školy s materskou školu, Sídlisko 341/1, 91930 Jaslovské Bohunice vyhlasuje Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023 Termín podávania žiadostí Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  dáva zákonný zástupca dieťaťa v elektronickej podobe v termíne od 9.5.2022 do 13.5.2022 (bude spustená elektronická prihláška). Overovanie údajov na […]