ms_jb

Materská škola Jaslovské Bohunice je súčasťou právneho subjektu ZŠ a MŠ. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod. Výchovno-vzdelávací proces v nej zabezpečuje 8 kvalifikovaných učiteliek.V  MŠ je školská jedáleň s 2 kuchárkami a prevádzku MŠ zabezpečujú 2 pracovníčky.

Kapacita škôlky je 90 detí.