Monthly Archives: október 2020

6 posts

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021

Školské prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny, tak ako ich určuje vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z.z., ale môžu v priebehu roka, pred jednotlivými školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. O organizácii výchovno […]

Nosenie rúšok

Milí rodičia, chcela by som Vás upozorniť, že z dôvodu nových usmernení ministra školstva SR, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MŠ , je hlavnou zmenou dôrazné odporúčanie -Nosenie rúšok detí MŠ tak v interiéri ako aj v exteriéri.Po dohode s riaditeľkou školy sme sa rozhodli, že naše deti rúška […]

Jesenné prázdniny

Milí rodičia, v čase školských jesenných prázdnin každoročne zisťujeme záujem o prevádzku. Nakoľko z dôvodu usmernenia ministra školstva SR nemôže prichádzať k miešaniu tried-skupín, tento rok deti spájať do zbernej triedy nemôžeme a záujem zisťovať nebudem. Ak nemáte záujem o prevádzku v čase školských jesenných prázdnin od 29.10.2020-30.10.2020/štvrtok-piatok/ odhláste si […]

Dôležitá informácia – prvý prípad

Vážení rodičia, podľa neoficiálnych správ – od zákonného zástupcu – máme jedno pozitívnedieťa v tried 4-5–6 ročných detí. Zajtra zostávajú deti tejto skupinydoma a riadiť sa budeme pokynmi RÚVZ, ktoré dostaneme počas dnešnéhodňa, prípadne zajtra. Ďalšie informácie s pokynmi Vám pošleme podľaflexibilnosti RÚVZ.Zároveň prosíme rodičov všetkých tried, aby si sledovali […]