Keď semafor zabliká

Deti nám prinášajú pocity šťastia, lásky, ale aj pocity strachu, keď sa dostanú do situácií, ktoré ohrozujú ich život. Enormný nárast dopravných nehôd, ktoré sa stávajú aj z nepozornosti detí, alarmuje každého k tomu, aby „ pridal ruku k dielu “ a napomohol ku zníženiu týchto nepríjemných situácií v našom živote.

V týždni od 25.4 do 29. 4. 2016 s názvom Keď semafor zabliká sme u detí zvýšili teoretické, ale aj praktické znalosti a poznatky z dopravnej oblasti.

Hlavným cieľom je vedenie k zníženiu nehodovosti a úrazov detí, k vzbudeniu povedomia o tom, že bezpečnosť na cestách je veľmi dôležitá, k zvyšovaniu zodpovednosti detí za svoje zdravie, a oboznámiť sa s prácou policajtov. Na dosiahnutie výkonových štandardov sme uplatňovali aktivizujúce a interaktívne metódy, prostredníctvom ktorých sme sa snažili rozvíjať všetky stránky osobnosti detí rovnomerne.

Dňa 29.4.2016 nás navštívili policajti z Jaslovských Bohuníc. Deti si mali možnosť prezrieť skutočných policajtov bez strachu a zábran. Veľmi sa im páčilo posedieť si v policajnom aute a pozrieť si policajnú výstroj. Touto akciou sme oficiálne a slávnostne otvorili naše nové dopravné ihrisko s dopravnými značkami a dopravnými prostriedkami. Deti si svoje teoretické poznatky mohli prakticky vyskúšať, a po všetkých bezpečnostných pokynoch a opatreniach vyraziť na cesty.

„ Ak deťom dovolíme, aby si všetko vyskúšali na vlastnej koži – budú to ovládať. A ak im dovolíme, aby si to aj prežili – budú to chápať, cítiť celý život.“

J.A.Komenský

Fotogaléria

Zuzana Kureková