Prerušenie prevádzky MŠ

Oznámenie o prerušení prevádzky z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a vykonávania opatrení na predchádzanie epidémie chrípky v školskom zariadení – Materskej škole – po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a súhlasom zriaďovateľa Obec Jaslovské Bohunice, že z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení (akútnych respiračných ochorení) detí materskej školy a na základe odporúčania RÚVZ v Trnave,

pokračuje v prerušení prevádzky
v Materskej škole Jaslovské Bohunice

utorok 10.3.2020 .

Obec Jaslovské Bohunice ako zriaďovateľ základnej, materskej školy a na základe odporučenia Krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom nového koronavírusu COVID-19 a v záujme predchádzania jeho šírenia, prijíma opatrenie a preto riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzku materskej školy

formou riaditeľského voľna
od stredy 11.3.2020 do piatku 13.3.2020

O ďalšom postupe vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky, FB, obecného rozhlasu, SMS hlásnika obce.