Prerušenie prevádzky MŠ

Oznámenie o prerušení prevádzky z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a vykonávania opatrení na predchádzanie epidémie chrípky v školskom zariadení – Materskej škole – po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a súhlasom zriaďovateľa Obec Jaslovské Bohunice, že z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení (akútnych respiračných ochorení) detí materskej školy a na základe odporúčania RÚVZ v Trnave,

prerušuje prevádzku

 v Materskej škole Jaslovské Bohunice

od štvrtka 23.1.2020 do pondelka 27.1.2020 .

Poplatok za MŠ bude znížený o 3 pracovné dni.
Prevádzka začne v utorok 28.1.2020.

                                                                                                ………………………………….

V Jaslovských Bohuniciach, 21.1.2020                                  Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy