História

V našej obci bola založená prvá spoločná MŠ pre deti z Bohuníc a Jasloviec 8.októbra 1948. Prvou učiteľkou sa stala Irma Abrahámová a MŠ bola umiestnená v jednej miestnosti budovy starého kaštieľa. Vzhľadom na nedostatočné priestorové a materiálne podmienky MŠ neposkytovala celodennú starostlivosť. Deťom nemohlo byť poskytnuté stravovanie, preto museli deti odchádzať k obedu domov a poobede sa do škôlky opäť vrátili. V šk. roku 1950/1951 prevzala úlohu učiteľky Cecília Fajčíková.

V školskom roku 1951 bola materská škôlka v Bohuniciach z ekonomických dôvodov zrušená, ale v roku 1952 na požadovanie JRD v Bohuniciach i Jaslovciach vyšla Štátna školská správa občanom v ústrety a škôlka bola znovu otvorená v priestoroch kaštiela.

Rodičia  posielali svoje deti do škôlky radi. O deti bolo dobre v škôlke  postarané. Deti si v škôlke upevňovali hygienické návyky a slušnékultúrno-spoločenské správanie. Okrem toho boli deti pravidelne zapájané do prípravy kultúrnych programov, s ktorými vystupovali na rôznych oslavách a kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. Pracovná a výchovná činnosť škôlky sa stále skvalitňovala. Deti pravidelne chodili na vychádzky do prírody, v zimnom období na sánkovačky a  rokoch keď sa konali spartakiády učiteľky nacvičovali s deťmi spartakiádny program. Neskoršie sa deti rozdelili na mladšiu a staršiu skupinu. V staršej skupine sa začala venovať pozornosť príprave detí do školy a tiež sa začala aktívny spolupráca v so Základnou školou. V rokoch 1970 a 1972 organizovala MŠ  brigády na úpravu školského dvora a detského ihriska. V týchto rokoch sa tiež vybavila škôlka  potrebným nábytkom, učebnými pomôckami, detskou literatúrou a hračkami.

V šk. roku 1975/1976 sa uvoľnili priestory v kaštieli, čo umožnilo rozšírenie MŠ.  V tomto roku sa začalo aj s prestavbou priestorov MŠ a úpravou školského areálu. Pri týchto prácach odpracovali rodičia 1500 brigádnických hodín. Škôlka bola prebudovaná na dvojtriednu MŠ so stravovňou.

V šk. roku 1978/1979 pribudla v dedine  aj MŠ Elektrární Bohunice.

V januári 1981 odišla do dôchodku Cecília Fajčíková a funkciu riaditeľky prevzala Jana Kováčová. Od 1. septembra 1983 do 1.9.1986 bola riaditeľkou Soňa Nemčoková a od 1. septembra 1986 do 12. Apríla 1988 bola riaditeľkou Jana Kováčová.

  1. novembra 1984 sa konalo otvorenie novej budovy MŠ v Jaslovských Bohuniciach. Nová budova bola vybavená potrebným zariadením pre výchovnú prácu. V ďalších rokoch sa postupne budoval a skrášľoval areál škôlky a  šk. roku 1989/1990 navštevovali deti MŠ plavecký výcvik v Trnave.

V tomto čase existovali v obci tri MŠ / dve v m.č. časti Bohunice a jedna v m.č. Radošovce/, čo malo veľký význam v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v obci. V rámci metodických dní si vymieňali skúsenosti v oblasti vzdelávania detí. Medzi škôlkami sa rozvíjala dobrá spolupráca pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí,  športových súťaží a pri organizovaní spoločných návštev divadelných predstavení a koncertov. Učiteľky spestrovali výchovnú činnosť deťom maňuškovými divadelnými predstaveniami, ktorými približovali deťom obľúbené rozprávky a tiež rozvíjali spoluprácu s kultúrnym strediskom pri organizovaní športových a  zábavných podujatí pre deti.

V roku 1991 a zlúčila MŠ Elektrárne Bohunice a MŠ Jaslovské Bohunice a obecná MŠ sa stala trojtriednou. V šk roku 1992/1993 bola riaditeľkou Alena Chorvátová a od roku 1994 vykonávala funkciu riaditeľky Eleonóra Fitošová.

V školskom roku 2004/2005 sa MŠ stala súčasťou právneho subjektu ZŠ a zástupkyňou riaditeľa ZŠ pre materskú školu je od tohto času p. Eleonóra Fitošová