Novinky

133 posts

Začiatok školského roka 2022/2023

  So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka  Materskej školy Jaslovské Bohunice od pondelka 5.9.2022. Prevádzka pracoviska na Nám. sv. Michala – triedy MRAVČEKY, ŽABKY, LIENKY, VČIELKY  bude  v čase od 6:00-16:30hod. Prevádzka  pracoviska materskej školy v priestoroch základnej školy- trieda  SOVIČKY bude  v čase od 7:00-15:30hod. Rozdelenie detí do tried Vám bude zaslané e-mailom, […]

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Riaditeľka Základnej školy s materskou školu, Sídlisko 341/1, 91930 Jaslovské Bohunice vyhlasuje Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023 Termín podávania žiadostí Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  dáva zákonný zástupca dieťaťa v elektronickej podobe v termíne od 9.5.2022 do 13.5.2022 (bude spustená elektronická prihláška). Overovanie údajov na […]

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohuniceoznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie bude v termíne  od 10.5.2021- 14.5.2021. Žiadosť môže zákonný zástupca podávať v čase :Po, ST : 8:00hod. – 17:00hod.UT, ŠT: 10:00hod. – 18:00hod.PI : 8:00hod.- 16:00hod.Prípadne prostredníctvom elektronického podania – zaslaním na e-mail: petronela.lehutova@zsjbohunice.sk.

Riaditeľské voľno od 9.12.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Prechod do oranžovej fázy

OZNÁMENIE RIADITEĽKY ŠKOLY PRE MATERSKÚ ŠKOLU o situácii, kedy má škola dieťa s potvrdeným ochorením na COVID-19 prechod do oranžovej fázy v rámci  Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.  Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 07.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len RÚVZ so […]

Upozornenie

Vážení rodičia, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 u rodičov detí Vás dôrazne žiadame, aby ste nedávali deti do MŠ, ak čakáte na výsledky PCR-testov. Ďakujeme za pochopenie.