Zber použitých batérií

Vo vstupnom vestibule môžete odovzdať použité batérie a pomôžete tak našej škôlke a hlavne životnému prostrediu.

V marci 2017 odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov.

Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci ekovýchovy sa deti spolu s kamarátom Šmudlom naučia správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Svoje vedomosti si overia aj v praxi pri zbere batérií do papierových krabičiek, tzv. B-boxov.

Do projektu sa od jeho začiatku zapojilo 93 materských škôlok z Bratislavského a Trnavského kraja, čo predstavuje spolu takmer 10 000 detí. Polovica z nich absolvovala výuku určenú škôlkarom od 4 rokov. Od marca 2017 do konca júna 2018 sme spolu vyzbierali viac ako 7 ton použitých batérií a akumulátorov.

Na projekt máme veľmi pozitívne ohlasy od samotných škôlok aj rodičov, ktorých deti už stihli „vyškoliť“ kam s použitými batériami.

Zdroj: https://www.sewa.sk/zbierame-pouzite-baterie-so-smudlom/