Triedy

2020/2021

Zuzana Kureková   – učiteľka 3-4  ročných detí -triedna učiteľka

Mgr. Nikola Tomášková   –   učiteľka 3-4 ročných detí

Mgr. Petronela Lehutová   –  zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ pre MŠ

– učiteľka 4-5 ročných detí- triedna učiteľka

Dáša Krajčovičová  – začínajúca učiteľka 4-5 ročných detí

Ing. Simona Machovičová –  učiteľka 4-5-6 ročných detí -triedna učiteľka

Mgr. Katarína Oravcová – učiteľka4- 5-6 ročných detí

Jana Kubišová, DiS.- učiteľka 5-6  ročných detí – triedna učiteľka

Janka Kocánová   –  učiteľka 5-6  ročných detí

2018/2019

Trieda A 3-4 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Krutá)
Trieda B 3-4 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda 4-5 ročných detí (Veronika Chrvalová,Simona Machovičová)
Trieda 5-6 ročných detí (Zuzana Kureková,Katarína Oravcová)

2017/2018

Trieda 5-6 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Lančaričová)
Trieda 4-5 ročných detí (Veronika Chrvalová, Barbora Vyskočová)
Trieda A 3-4 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda B 3-4 ročných detí (Zuzana Kureková,  Martina Haragová)

2016/2017

Trieda 5-6 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda 4-5 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Lančaričová)
Trieda A 3-4 ročných detí (Zuzana Kureková, Martina Haragová)
Trieda B 3-4 ročných detí (Veronika Chrvalová, Ľudmila Trstenovičová, Barbora Vyskočová)

2015/2016

Trieda 5-6 ročných detí (Zuzana Kureková,. Bc. Nikola Šimončíková)
Trieda 4-5 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda A 3-4 ročných detí (Mgr. Ivana Šprlaková, Ľudmila Trstenovičová)
Trieda B 3-4 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Lančaričová)