Triedy

2018/2019

Trieda A 3-4 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Krutá)
Trieda B 3-4 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda 4-5 ročných detí (Veronika Chrvalová,Simona Machovičová)
Trieda 5-6 ročných detí (Zuzana Kureková,Katarína Oravcová)

2017/2018

Trieda 5-6 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Lančaričová)
Trieda 4-5 ročných detí (Veronika Chrvalová, Barbora Vyskočová)
Trieda A 3-4 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda B 3-4 ročných detí (Zuzana Kureková,  Martina Haragová)

2016/2017

Trieda 5-6 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda 4-5 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Lančaričová)
Trieda A 3-4 ročných detí (Zuzana Kureková, Martina Haragová)
Trieda B 3-4 ročných detí (Veronika Chrvalová, Ľudmila Trstenovičová, Barbora Vyskočová)

2015/2016

Trieda 5-6 ročných detí (Zuzana Kureková,. Bc. Nikola Šimončíková)
Trieda 4-5 ročných detí (Jana Kubišová DiS, Janka Kocánová)
Trieda A 3-4 ročných detí (Mgr. Ivana Šprlaková, Ľudmila Trstenovičová)
Trieda B 3-4 ročných detí (Mgr. Petronela Lehutová, Bc. Júlia Lančaričová)