Školský poriadok v skratke

  • rodič má právo priviesť dieťa do MŠ ráno do 8°° hod.,aby sa nenarušili činnosti ostatných detí v triedach vchod sa zamyká po 8°° hod. a pani školníčka umyje vestibuly, prezliekarne, umyvárne detí a schody, čím hrozí vznik úrazu
  • pri opätovnom neskoršom príchode dieťaťa do MŠ po 8°° hod. vniká porušenie školského poriadku a dieťa môže byť z MS vyradené
  • pri preberaní dieťaťa hneď po obede najskôr o 1130 hod.triedy A a B 3-4 ročných detí a triedy 4-5 a 5-6 ročných detí o 12°° hod., treba sa správať potichu, lebo deti sa pripravujú na odpoludňajší odpočinok
  • rodič je povinný prevziať svoje dieťa do 16:30 hod. kedy končí prevádzka MŠ