Poplatky

Spolu1,12 EUR
Desiata0,26 EUR
Obed0,64 EUR
Olovrant0,22 EUR

 

Príspevok na chod škôlky

  • 7 Eur mesačne

ZRPŠ

  • 20Eur ročne