Denný harmonogram

6:00 - 8:30- schádzanie detí, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
- pohybové a relaxačné cvičenia
8:30 - 9:00- osobná hygiena, desiata
09:00 - 11:15- edukačná aktivita, hry a hrové činnosti detí
- pohybové a relaxačné cvičenia
- pobyty vonku
- hry v záhrade
11:15 - 12:00- osobná hygiena, obed
12:00 - 14:15- osobná hygiena
- príprava na odpočinok (literárne, hudobné chvíľky)
- odpočinok
14:15 -14:45- pohybové a relaxačné cvičenia
- osobná hygiena, olovrant
14:45 - 16:30- schádzanie detí, hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
15:30- triedy sú spojené do jednej