Charta práv a zodpovedností rodičov Európy

  • Právo rodičov na vzdelávanie ich detí bez diskriminácie. Povinnosť rodičov na vzdelávanie detí v zmysle rešpektovania iných.
  • Právo rodičov nato, aby boli považovaný za primárnych vo vzdelávaní detí. Povinnosť rodičov pristupovať zodpovedne k ich deťom.
  • Právo prístupu rodičov k formálnej službe školy. Povinnosť rodičov byť partnermi škole.
  • Právo rodičov na prístup k informáciám o ich deťoch v škole.Povinnosť rodičov poskytovať informácie o ich deťoch škole.
  • Právo rodičov, aby školský systém rešpektoval duchovné a kultúrne zásady. Povinnosť rodičov viesť svoje deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí a ich presvedčenie.
  • Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí.Povinnosť rodičov byť osobne zodpovední za školy ich detí.
  • Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí.Povinnosť rodičov byť osobne zodpovední za školy ich detí.
  • Právo rodičov a ich asociácií, aby občianske autority na všetkých úrovniach s nimi konzultovali prípravu vzdelávania.Povinnosť rodičov podporovať demokratické reprezentatívne organizácie.
  • Právo rodičov na bezplatné školské vzdelávanie detí.Povinnosť rodičov venovať čas a záväznosť školám ich detí.
  • Právo rodičov na zabezpečenie vysokej kvality verejnej prípravy vzdelávania zodpovednými autoritami.Povinnosť rodičov pomáhať jeden druhému zlepšovať ich schopnosti ako primárnych vzdelávateľov a partnerov v partnerstve rodina – škola.