oznamy

49 posts

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Vo vstupnom vestibule môžete odovzdať použité batérie a pomôžete tak životnému prostrediu. V marci 2017 odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci ekovýchovy sa deti […]

Darujte nám 2% z dane

Milí rodičia, ak chcete pomôcť našej materskej škole a prispieť 2% z daní, môžete si vyzdvihnúť na to potrebné tlačivo u svojich pani učiteliek na triedach. Vypísané a potvrdené tlačivá vráťte v zalepenej obálke s nápisom „MŠ“   Ďakujeme

Prihláška do MŠ

Oznamujeme rodičom detí, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2017/2018 je od 09.05.2017 – do 12.05.2017. Prihlášku si môžete stiahnuť tu alebo si môžete prísť osobne prevziať do MŠ v prevádzkovom čase 6:00 – 16:30 hod.