covid-19

13 posts

Riaditeľské voľno od 9.12.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Prechod do oranžovej fázy

OZNÁMENIE RIADITEĽKY ŠKOLY PRE MATERSKÚ ŠKOLU o situácii, kedy má škola dieťa s potvrdeným ochorením na COVID-19 prechod do oranžovej fázy v rámci  Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.  Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 07.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len RÚVZ so […]

Upozornenie

Vážení rodičia, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 u rodičov detí Vás dôrazne žiadame, aby ste nedávali deti do MŠ, ak čakáte na výsledky PCR-testov. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľské voľno od 3.12.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Riaditeľské voľno 26-27.11.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021

Školské prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny, tak ako ich určuje vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z.z., ale môžu v priebehu roka, pred jednotlivými školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. O organizácii výchovno […]

Nosenie rúšok

Milí rodičia, chcela by som Vás upozorniť, že z dôvodu nových usmernení ministra školstva SR, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MŠ , je hlavnou zmenou dôrazné odporúčanie -Nosenie rúšok detí MŠ tak v interiéri ako aj v exteriéri.Po dohode s riaditeľkou školy sme sa rozhodli, že naše deti rúška […]

Jesenné prázdniny

Milí rodičia, v čase školských jesenných prázdnin každoročne zisťujeme záujem o prevádzku. Nakoľko z dôvodu usmernenia ministra školstva SR nemôže prichádzať k miešaniu tried-skupín, tento rok deti spájať do zbernej triedy nemôžeme a záujem zisťovať nebudem. Ak nemáte záujem o prevádzku v čase školských jesenných prázdnin od 29.10.2020-30.10.2020/štvrtok-piatok/ odhláste si […]