admin

118 posts

Nosenie rúšok

Milí rodičia, chcela by som Vás upozorniť, že z dôvodu nových usmernení ministra školstva SR, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MŠ , je hlavnou zmenou dôrazné odporúčanie -Nosenie rúšok detí MŠ tak v interiéri ako aj v exteriéri.Po dohode s riaditeľkou školy sme sa rozhodli, že naše deti rúška […]

Jesenné prázdniny

Milí rodičia, v čase školských jesenných prázdnin každoročne zisťujeme záujem o prevádzku. Nakoľko z dôvodu usmernenia ministra školstva SR nemôže prichádzať k miešaniu tried-skupín, tento rok deti spájať do zbernej triedy nemôžeme a záujem zisťovať nebudem. Ak nemáte záujem o prevádzku v čase školských jesenných prázdnin od 29.10.2020-30.10.2020/štvrtok-piatok/ odhláste si […]

Dôležitá informácia – prvý prípad

Vážení rodičia, podľa neoficiálnych správ – od zákonného zástupcu – máme jedno pozitívnedieťa v tried 4-5–6 ročných detí. Zajtra zostávajú deti tejto skupinydoma a riadiť sa budeme pokynmi RÚVZ, ktoré dostaneme počas dnešnéhodňa, prípadne zajtra. Ďalšie informácie s pokynmi Vám pošleme podľaflexibilnosti RÚVZ.Zároveň prosíme rodičov všetkých tried, aby si sledovali […]

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Vo vstupnom vestibule môžete odovzdať použité batérie a pomôžete tak životnému prostrediu. V marci 2017 odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci ekovýchovy sa deti […]