Simona Machovičová

1 post

Začiatok školského roka 2022/2023

  So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka  Materskej školy Jaslovské Bohunice od pondelka 5.9.2022. Prevádzka pracoviska na Nám. sv. Michala – triedy MRAVČEKY, ŽABKY, LIENKY, VČIELKY  bude  v čase od 6:00-16:30hod. Prevádzka  pracoviska materskej školy v priestoroch základnej školy- trieda  SOVIČKY bude  v čase od 7:00-15:30hod. Rozdelenie detí do tried Vám bude zaslané e-mailom, […]