Začiatok školského roka 2022/2023

 

So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka  Materskej školy Jaslovské Bohunice od pondelka 5.9.2022.

Prevádzka pracoviska na Nám. sv. Michala – triedy MRAVČEKY, ŽABKY, LIENKY, VČIELKY  bude  v čase od 6:00-16:30hod.

Prevádzka  pracoviska materskej školy v priestoroch základnej školy- trieda  SOVIČKY bude  v čase od 7:00-15:30hod.

Rozdelenie detí do tried Vám bude zaslané e-mailom, v ktorom dostanete základné pokyny k nástupu.