Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Riaditeľka Základnej školy s materskou školu, Sídlisko 341/1, 91930 Jaslovské Bohunice vyhlasuje

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Termín podávania žiadostí

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  dáva zákonný zástupca dieťaťa v elektronickej podobe v termíne od 9.5.2022 do 13.5.2022 (bude spustená elektronická prihláška).

Overovanie údajov na podpísaných prihláškach bude 17.5 – 18.5.2022 od 13:00 – do 18:00hod. v MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (elektronickú prihlášku) môžete vyplniť priamo cez priložený link PRIHLÁŠKA na edupage: msjaslovskebohunice.edupage.org, kde nájdete všetky pokyny k zápisu. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od lekára, ktoré si stiahnete TU