Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohunice
oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie bude v termíne  od 10.5.2021- 14.5.2021. Žiadosť môže zákonný zástupca podávať v čase :
Po, ST : 8:00hod. – 17:00hod.
UT, ŠT: 10:00hod. – 18:00hod.
PI : 8:00hod.- 16:00hod.
Prípadne
prostredníctvom elektronického podania – zaslaním na
 e-mail: petronela.lehutova@zsjbohunice.sk.