Monthly Archives: apríl 2021

1 post

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohuniceoznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie bude v termíne  od 10.5.2021- 14.5.2021. Žiadosť môže zákonný zástupca podávať v čase :Po, ST : 8:00hod. – 17:00hod.UT, ŠT: 10:00hod. – 18:00hod.PI : 8:00hod.- 16:00hod.Prípadne prostredníctvom elektronického podania – zaslaním na e-mail: petronela.lehutova@zsjbohunice.sk.