Daily Archives: 8. decembra 2020

2 posts

Riaditeľské voľno od 9.12.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Prechod do oranžovej fázy

OZNÁMENIE RIADITEĽKY ŠKOLY PRE MATERSKÚ ŠKOLU o situácii, kedy má škola dieťa s potvrdeným ochorením na COVID-19 prechod do oranžovej fázy v rámci  Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.  Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 07.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len RÚVZ so […]