Daily Archives: 29. októbra 2020

1 post

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021

Školské prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny, tak ako ich určuje vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z.z., ale môžu v priebehu roka, pred jednotlivými školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. O organizácii výchovno […]