Dôležitá informácia – prvý prípad

Vážení rodičia,

podľa neoficiálnych správ – od zákonného zástupcu – máme jedno pozitívne
dieťa v tried 4-5–6 ročných detí. Zajtra zostávajú deti tejto skupiny
doma a riadiť sa budeme pokynmi RÚVZ, ktoré dostaneme počas dnešného
dňa, prípadne zajtra. Ďalšie informácie s pokynmi Vám pošleme podľa
flexibilnosti RÚVZ.
Zároveň prosíme rodičov všetkých tried, aby si sledovali email a webovú
stránku MŠ.


Prajem pekný deň

Mgr. Petronela Lehutová, zástupkyňa pre MŠ v ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice