Daily Archives: 7. októbra 2020

1 post

Dôležitá informácia – prvý prípad

Vážení rodičia, podľa neoficiálnych správ – od zákonného zástupcu – máme jedno pozitívnedieťa v tried 4-5–6 ročných detí. Zajtra zostávajú deti tejto skupinydoma a riadiť sa budeme pokynmi RÚVZ, ktoré dostaneme počas dnešnéhodňa, prípadne zajtra. Ďalšie informácie s pokynmi Vám pošleme podľaflexibilnosti RÚVZ.Zároveň prosíme rodičov všetkých tried, aby si sledovali […]