Daily Archives: 24. apríla 2017

1 post

Darujte nám 2% z dane

Milí rodičia, ak chcete pomôcť našej materskej škole a prispieť 2% z daní, môžete si vyzdvihnúť na to potrebné tlačivo u svojich pani učiteliek na triedach. Vypísané a potvrdené tlačivá vráťte v zalepenej obálke s nápisom „MŠ“   Ďakujeme