Prihláška do MŠ

Oznamujeme rodičom detí, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2017/2018 je od

09.05.2017 – do 12.05.2017.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu alebo si môžete prísť osobne prevziať do MŠ v prevádzkovom čase 6:00 – 16:30 hod.