Fotenie detí 26. apríla 2017

Dňa 26. apríla 2017 – t.j. v stredu sa budú deti v našej materskej škole fotiť. Fotografka p. Szombatová bude fotiť deti samostatne, celé triedy a predškolákov na tablo.