Výskyt VŠÍ !!!

V našej materskej škole sa vyskytli vši. Z tohto dôvodu žiadame rodičov detí, aby pozerali deťom vlasy a preventívne  zmyli dostupnými dezinfekčnými prostriedkam!!!

 

Za pochopenie ďakujeme

Kolektív MŠ