Fotenie detí 19.04.2016 (Utorok) od 8:00

Do našej materskej školy príde fotograf. Bude fotiť deti jednotlivo, celé triedy a 5-6 ročné deti na tablo.

Fotografovanie sa uskutoční 19.04.2016 (Utorok) od 8:00