Termín podávania žiadostí o prijatie detí do MŠ

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok je od 30.4. do 31.5.2016. Harmonogram s uvedením presného dátumu zápisu detí do materskej školy bude včas zverejnený na webovej stránke základnej školy, v materskej škole a na iných verejne dostupných miestach.