Výskyt vší

V našej materskej škole sa vyskytli u detí vši. Z tohto dôvodu žiadame rodičov detí, aby ste pozerali deťom vlasy a preventívne im ich zmyli dostupnými dezinfekčnými prostriedkami.