Skrátená prevádzka MŠ (18.12.2015 do 14:00)

Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť o prevzatie detí dňa 18.12.2015 (piatok) do 14:00 hod.. Prevádzka materskej školy dňa 18.12.2015 bude do 14:00 hod. z dôvodu Vianočnej porady.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za ochotu.

Kolektív MŠ